.
  SÖZLÜK
 

 

A
 
Aba                             Ceket,giysi
Abu                             Abla
Ağa                             Abi veya büyüklere hitap
Ağartu                        Yoğurt
Aha                             İşte burada
Ahraz                          Dilsiz
Ahretlik                      Candan kız arkadaş
Alasefiye                    Rastgele
Alimallah                    Yemin ederim
Alma                           Elma
Amarat                       Çalışkan, becerikli kadın
Angut                          Aptal, enayi, salak
Anız                            Ekin kökü
Apolya                        Hoparlör
Aş                               Çorba
Aş ekmaa evi               Mutfak
Avara                         İşi olmayan
Aygül                          Ayçiçeği
Aze                             Kalça,kaba yer
 
B
 
Badal                          Merdiven
Badik                          Kaz yavrusu
Bağırdak                    Bebek sarma bezi
Bakacak                     Açılan cam pencere
Bakraç                       Su kabı
Balak                          Manda yavrusu
Baldırcan                    Patlıcan
Baytar                         Veteriner hekim
Baskancak               Tahta veya demirden yapılmış taşınabilir merdiven
Bek                             Sert
Bıldır                          Geçen sene
Bıyıl                            Bu sene
Bi cimcik                    Çok az
Bilezük                       Bilezik
Bisürgeç                     Ekmek çevirme maşası
Boğazsak                   Obur
Bostan                        Bahçe
Boyunbağı                  Atkı, kaşkol 
Boyunduruk                Öküzlerin arabayı çekmesi için boynuna konan 
                                       araç.
Böğür                         Göğüs
Buymak                      Çok üşümek
 
C-Ç 

Calaz                           Buğdaydan arta kalan sap,saman kısmı 
Cember                      Yemeni
Cere,cera                   Güç kuvvet
Cerek                         Uzun ince ağaç
Ceyran                       Elektrik
Cıfıt                            Yaramaz
Cıkcık                         Sürahi
Cırcır                          Fermuar
Cızlak                            Bir çeşit köy ekmeği
Cicik                           Göğüs, meme
Cimbek                       Sevimli açıkgöz çocuk
Caf caflu                     Her haliyle güzel
Comba                        Manda yavrusu
Cor                              Fıtık
Ça                               Çocuk
Çağlık                         Lavabo, banyoluk
Çaput                          Bez parçası
Çay gaşuğu               Çay kaşığı            
Çıkı                              Yiyecek bohçası, çıkın
Çıngıl şeker               Halkalı şeker
Çıt                                Kapı kolu
Çilte                             Urgan ipinin küçüğü
Çimmek                      Banyo yapmak
Çirşef                          Belalı, geçimsiz kişi
Çokmak                      Havlamak
Çomak                        Odun parçası
Çoşdal                          Çok konuşan, gezen
Çöçelemek                 Dolaşmak,gezmek
Çölpeleşme                Sallanma, yalpalanma
 
D
 
Dadanmak                 Bir şeye alışmak
Dağ                             Orman
Dayak                        Destek, payanda
Dene                           Buğday
Depecük                     Küçük tepe
Dırık                           Zayıf ,sıska
Dinelmek                    Ayakta durmak
Dirgen                          Harmanda kullanılan karıştırma araç ve gereci.
Dozanak                     Bahar sineği
Dömbek                      Darbuka
Dutak                          Kazan tutucağı
 
E
 
Ebe                             Nine
Eccük                         Biraz
Eğsük                         Eksik
Ekecek bezi              tohum ekerken tohum konulan bez
Ellağam                      Zannederim, herhalde
Eme                            Babanın kız kardeşi, hala
Emmi                          Amca
Emzük                        Biberon, emzik
Emzüklü                     Memede çocuğu olan kadın
Erişte                          Köy makarnası
Esas                            Gerçek
Estek-köstek             Ivır zıvır
Esvap                          Çamaşır
Etaçe                           Diğer taraf ,karşı  yaka
Evvelce                      Önce
Eyce                            Güzel
 
F
 
Ferik                           Genç tavuk
Fırıldak                       Art niyet, rüzgar gülü
Fışgın                          Ağaç sürgünü
Filke                           Musluk
Firek                           Kilit
Fisdon                         Uzun kadın elbisesi
Fisil                             Tohumluk soğan
 
G
 
Gaaş gaaş                  Suyun bolca akması
Gaklaç                        Kaba hareketleri olan kişi
Galuk                         Evde kalmış kız
Gamuyon                   Kamyon
Ganruk                       Balgam
Gara lastik                 Lastik ayakkabı
Garmak                      Kötülemek
Gavşamak                  Sıvanın gevşemesi,dökülmesi
Gâvur                         Yaramaz kötü kişi
Gayde                         Hızlı, hareketli
Gevük                        Köy evlerindeki ağaç askı
Gezgüç                       Çok gezen
Gı                                Kızlara hitap
Gıcık                           Koyun yavrusu
Gıç                              Bacak, kaba yerler
Gırnap                         İnce kendir ipi
Gısmuk                       Cimri
Gıynaşuk                    Hafif aralıklı
Gocabaş                     Şeker pancarı
Gocamak                    İhtiyarlamak
Gocarı                        İhtiyar kadın
Göbel                          Öksüz Çocuk
Gömbe                        Kap içinde fırında pişirilmiş ekmek
Göynek                      Gömlek
Gözer                          İri gözlü elek
Gubarmak                  Şişmek, kafa tutmak
Gubat                          Kaba, kullanışsız
Gulaklı                        İki saplı bakır yemek kabı
Güdül                          Küçük somun ekmek
Gütmek                       Hayvan otlatmak
Güyövü                       Damat
 
H
 
Ha                               Efendim, ne diyorsun
Ha                               Evet
Halbur                        Kalbur
Hamursuz                   Mayasız ekmek
Hapaz                         Avuç dolusu
Haşat                          Yorgunluk, halsizlik
Haya                           Yumurtalık
Hayat                          Ev girişi, avlu
Hela                            Tuvalet
Helle                           Un çorbası
Hemi                           Öylemi
Herif                           Adam
Herk                           Nadas
Hıvsetmek                  Gizlemek, korumak
Hopcik                        Tez canlı,oynak
Hoplamak                  Atlamak
Hörtüm                       Yudum
 
I-İ
 
Ilıncak                        Salıncak
Irgalamak                  Sallamak
Isgılık                         Islık
idare lambası           Gazlı el  feneri
İddirseği                    Arpacık, göz çıbanı
İlağen                         Leğen
İlistir                           Süzgeçli kap, kevgir
İrdemek                     Hor görmek
İsgembi                      Sandalye
İt üzümü                     Böğürtlen
 
K
           
Kase                           Küçük tas
Kelem                         Lahana
Kelik                           Küçük kulübe, ev
Kemçük                      Ufak tefek çirkin kız
Kemre                         Hayvan gübresi
Kepenek                     Kelebek
Keperüm                     Kepeklenmiş meyve
Kesmük                      Meyvenin arta kalan kısmı
Keşkek                       Yarmadan yapılan yemek
Kırmızı                        Domates
Kıt                                Az
Kıyak                          Güzel
Kip                              Sıkı, sağlam
Kopça                         Düğme
Kömüş                        Manda
Kötek                          İri sopa
Kurtulmak                  Doğum yapmak
Kürtük                        Kar birikintisi
 
L-M
 
Löküs                         Gazlı lüks lambası
Mahsus                      Şaka
Makat                         Evlerde oturulan sedir
Mangaş                      Cımbız
Mecel                         Hal, güç, kuvvet
Mık                              Çivi
Mıklama                     Yumurta kırılarak yapılan yemek
Modurdanmak           Kendi kendine konuşmak
Motur                          Traktör
Mücüver                     Omlet
 
Ö
 
Öğsü                           Ateş karıştırma değneği
Öğürmek                    Kusmak
Öllüğün körü              Kızma ifadesi
Öllük                            Elenmiş toprak
Örken                          Yünden yapılmış srtta yük taşıma ipi
Ötürmek                     İshal olmak
 
P
 
Pakla                          Fasulye
Pancar                       Tarla veya meralarden toplanan yemeği yapılan ot çeşitleri
Parpu                          Fırın süpürgesi
Partal                          Yalan
Peşgir                         Havlu
Pıtıl                               Saçta pişen bir tür ekmek
Posdal                         Ayakkabı
 
R-S
 
Remük                        Remork
Sabi                             Küçük çocuk
Saku                            Ceket
Samanlık                    Saman konulan yer
Sardırmak                  Anlaşmak, aynı kafada olmak
Seğirtmek                  Koşmak
Sıçan                           Fare
Sıfa                              Antre-koridor
Sıfa                               Evlerde salon
Sırık                             Uzun değnek
Sırtlan                          Kazma dişli olan
Sıyırgu                          Toprak, saman toplama veya  yayma aracı
Sini                               Büyük tepsi
Sitil                               Süzgeç
Sokranmak                Söylenmek
Somak                         Mısır koçanı
Sövelmek                   Ayakta durmak
Sönge                          Fırın süpürgesi
Su dökmek                 Küçük abdest
Sulusepken                Karla karışık yağış
Süksün                       Çene, boyun kısmı
Sümsük                       Pisboğaz, arsız
Sürgü                           Merdiven
 
Ş
 
Şallak                          Çıplak, fakir
Şennik                         Düğün, eğlence
Şibik                            Ördek
Şinik                            Ölçeğin yarısı
Şip                                Hızlı
Şipe                              Musluk
Şüşürtlek                    Balon
 
T
 
Tafra                           Çalım, kaba davranış
Teknedibi                   Bir çeşit ekmek
Tenüke                       Teneke
Teyin                           Sincap
Teyküllü                     Sevgili
Tez                              Çabuk
Tikân                           Dükkan, bakkaliye
Tirit                              Yağlı saç ekmeği
Tosba                          Kaplumbağa
Tosun                          Erkek sığır
Tokaç                          Çamaşır yıkarken kullanılan tahta
Tök                               Hindi
Tömek                         Ahır penceresi
Tuman                         Alt iç çamaşırı
Tüh                              Yazık oldu anlamında

U-V
 
                  
Urba                           Giyecek
Velasılı kelam          Sözün kısası, özü
 
Y
 
Yaba                            Harmanda kullanılan karıştırma araç ve gereci.
Yaban                          Uzak
Yalak                           Hayvan su kabı
Yaşmak                      Bayanların ağız ve burun ötrütsü
Yeğin                           Çok bol
Yeğincek                    Tez canlı
Yeğni                           Hafif
Yel                                Rüzgar
Yemeni                        Kadın baş örtüsü
Yeni yetme                 10-15 yaşlarında çocuk
Yoğğa                           Hayır 
Yumak                         Yıkamak, temizlemek
Yunak                           Çamaşırhane,çamaşır yıkanılan yer
Yüklü                            Hamile
 
Z
 
Zartalak                      İri, patavatsız
Zeklenmek                Taklit yapmak
zelve                            Boyunduruğun deliklerinden geçirilip,
                                      öküzlerinboyularına iple bağlanan,
                                      kızılcık dalından yapılmış özel çubuk.
Zelzele                        Deprem
Zımzık                         Yumruk
Zollu                             Güzel
Zoval                            Kızılcık meyvesi
Zovala                          Küçük hamur parçası
 
  Bugün 1 ziyaretçi (19 klik) kişi burdaydı!  
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=